greeen board

mindfulness

Mindfulness - ett sätt att finna lugn

Det kan vara svårt att finna lugn och ro i samhället av idag. Mindfulness ger dig många positiva saker. Förutom att du minskar onödig stress, skapad av dina tankar och sådant du inte kan påverka, blir du också mer kreativ och konstruktiv i ditt dagliga liv.

Läs mer

hemmasittare

Lösning för hemmasittare

Hur får vi tilllbaka elever som är hemma? Vissa faktorer är gemensamma för många lyckade projekt.

Läs mer

coaching skola

Coaching & Föreläsningar

Hur hittar och behåller vi elevernas motivation och intresse för lärande? Coaching kan vara ett sätt till förändring och utveckling på din skola.

Läs mer

Utvecklande Lärmiljöer

larandemiljoGenom projektet "Elever zappar skolan" fick jag upp ögonen för hur viktig den fysiska miljön är, kanske i synnerhet för elever med funktionsnedsättningar. Jag startade upp projektet om Lärmiljöer 2012 tillsammans med lärare och specialpedagoger.

Läs mer här

Mitt Motto

Organisationer vare sig förändras eller utvecklas.
Det är människor som förändrar och utvecklar. 
Först när en människa väljer att handla annorlunda är det som förändring och utveckling sker!