Om mig

Mitt namn är Titti Ljungdahl och jag har arbetat i skolan värld drygt 35 år som rektor, central skolutvecklare och som lärare.

Sedan våren 2013 är jag bosatt i Jönköping och har min firma TL Coaching Vätterbygden AB.

Jag är mindfulnessinstruktör genom Mindflnesscenter och har kurser online. Många kan använda sitt friskvårdsbidrag till dessa kurser. Se kurserna här: Mina kurser

Under alla mina år i skolan har jag haft ett brinnande intresse för att hjälpa och stötta elever på alla tänkbara sätt. Det har rört sig om glosor på ljudband, mp3-spelare, mindmaps, Skype och även möjlighet till anpassad fysisk miljö.

Som rektor har det rört sig om förhållningssätt och bemötande i skolan, att se till helhetssituation för eleven och sist men inte minst  - att tänka på alla möjliga flexibla och okonventionella sätt.

Jag har under de senaste 10 åren genomfört två framgångsrika projekt i samarbete med Specialpedagogiska Skolmyndigheten, SPSM. Jag har genom dessa haft förmånen att få utveckla tankar och arbetsmetoder för att på bästa sätt kunna hjälpa barn med funktionsnedsättningar och att kunna ge stimulans till ett optimalt lärande för alla elever.

Det första projektet handlar om hemmasittare och korridorvandrare "Elever zappar skolan". Som rektor hade jag ansvaret för elever med mycket stor frånvaro. Det rörde sig om flickor i åldern 13-15 år. Med nytänk och flexibla arbetsmetoder lyckades vi på denna skola att få tillbaka alla elever med såväl kort som lång frånvaro.

Nästa projekt byggde på de erfarenheter som jag fått genom det tidigare, "Lärmiljöer skapar en skola för alla - med inkludering som en självklarhet!" Jag hade blivit medveten om vilken betydelse den fysiska miljön har, inte minst för att få till stånd en förändrad lärarroll. Om klassrummet förändras så förändras även pedagogroll och bemötande i klassrummet. Det gäller såväl kommunikation och bemötande elever emellan som lärare och elev emellan.

En kort sammanfattning av mina tankar som skolledare.