Föreläsningar, Workshops och dialogsamtal

Föreläsningar, Workshops och dialogsamtal

Jag har under åren som rektor och skolutvecklare genomfört två framgångsrika skolprojekt som gett mig mycket värdefulla erfarenheter och tankar om skolutveckling. Båda projekten har varit i samarbete med Specialpedagogiska Skolmyndigheten, SPSM.

Projektet "Elever zappar skolan" tar upp arbetet med att få tillbaka elever med kortare eller längre frånvaro. Just nu har jag precis avslutat det andra projektet "Lärmiljöer skapar en skola för alla - med inkludering som en självklarhet". Det är en fortsättning på det tidigare och handlar om hur viktig den fysiska miljön är för inkludering och tillgänglighet.

Min önskan är att utifrån erfarenheter och lärdomar från de båda projkekten försöka sammanställa framgångsfaktorer i frånvaroproblematiken samt hur man kan jobba med det förebyggande arbetet.

Jag är också certifierad businesscoach (ABLC) och ser coachingen som ett viktigt verktyg i förändringsarbetet inom skolan.

Jag har under de senaste 15 åren föreläst om projekten runt om i landet. Föreläsningen om hemmasittare har också under många år varit del av en kurs på Göteborgs universitet.

Jag berättar gärna om dessa projekt, antingen i form av föreläsning, Workshops eller som dialog i mindre grupp.

  1. Elever som zappar skolan
  2. Lärmijöer skapar en skola för alla -med inkludering som en självklarhet
  3. Coaching - ett viktigt verktyg i förändringsarbetet på skolan
  4. Att leda med IT