Coaching & Föreläsningar

Coaching i skolan är att hjälpa personer förändras på det sätt de vill och att hjälpa dem gå i den riktning de önskar.

Jag ser coaching som ett förhållningssätt som är ovärderligt i skolans värld, ett förhållningssätt som ökar självkänslan, gör skolarbetet roligare och som i slutändan ger ett bättre resultat.

Alltfler elever hamnar av olika anledningar utanför skolan, halkar av banan. Rätt bemötande kan göra den stora skillnaden för att få eleverna tillbaks på banan igen. Coaching hjälper alla att nå ett steg längre och att bli mer medveten om sin egen potential.

Boka gärna en föreläsning, Workshop eller dialog kring temat
"Coaching i skolan - en väg till förändring och utveckling!"