Lösning för hemmasittare

Lösning för hemmasittare

Hur får vi tillbaka elever med stor frånvaro? Hur kan vi bättre uppfatta signaler från ungdomar som har det jobbigt? Kan vi genom coachande samtal och lite extra hjälp precis när den behövs undvika långa perioder av skolk? Är frånvaroöversikt en nyckel?
Svaret på alla dessa frågor är enligt min uppfattning ett JA!

Att i allt större utsträckning utgå från elevernas intressen och att bättre anpassa undervisningen till elever med olika inlärningssätt är en av våra stora framtida utmaningar i skolan. Lika viktigt är att ha ett bra frånvaroprogram som överskådligt och tydligt visat tendenser och mönster. Då kan frånvaron snabbt uppmärksammas och åtgärdas.

Jag ser dessa elever som zappar skolan som våra allra bästa skolutvecklare. De kräver att vi förnyar innehåll och metoder, där traditionell undervisning inte längre biter!

Länkar:

GR Dropouts

Artikel ur Akademikern

Artikel ur Lärarnas Nyheter