Lärmiljöer

Genom projektet "Elever zappar skolan" fick jag upp ögonen för hur viktig den fysiska miljön är, kanske i synnerhet för elever med funktionsnedsättningar. Jag startade upp projektet om Lärmiljöer 2012 tillsammans med lärare och specialpedagoger.

Syftet var att skapa en skola för alla med inkludering som en självklarhet. Vi ville förbättra lärmiljön för att stödja ett individanpassat lärande för alla elever. Det som är bra för elever i riskzonen är bra för elever i friskzonen var vårt motto. Vi strävade mot att låta den fysiska miljön stödja ett varierat lärande, varande och växande utan att rent fysiskt skilja ut risk- från friskfaktorer.

Vad kan vi förändra, vad kan vi förbättra i ett vanligt klassrum för att främja lärandet för alla elever? Detta var utgångspunkten för vårt nya projekt.

Vi började med att välja ut ett klassrum i en årskurs 1 på en skola i Mölndal. Hur ser det ut nu, vad kan vi förändra och vad leder detta till, var frågor vi ställde oss. Vi hade ett nära samarbete med Catrin Tufvesson som är tekn dr i miljöpsykologi och nationell samordnare för tillgänglighet inom Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Denna process och projekt avslutade vi i juni 2103 då det nya klassrummet var förändrat och vi med det!

Läs om processen

Mina tankar om lärmiljöer

Artikel i Datorn i Utbildningen