KURS OM SKOLAN

Hur kan vi skapa ett lärande som passar alla elever?

 

6 VECKORS ONLINEKURS
OM STÖD TILL HEMMASITTARE

Kursen bygger på ett framgångsrikt projekt som genomförts på en 4-9 skola i Mölndal med målet att minska frånvaron och att få tillbaka hemmasittare till ett lärande igen.

Kursen ger stora möjligheter att diskutera angelägna och aktuella frågor som rör frånvaro i skolan.

Jag utgår från min bok ”En skola att längta till – elever med omfattande frånvaro” och övrigt kursmaterial, t ex många överskådliga modeller, metoder och verktyg.

INNEHÅLL:

  1. Hur kan vi jobba med frånvaron?
  2. Coaching som verktyg
  3. Exempel på kreativa arbetssätt
  4. Lärmiljö som anpassning

ONLINEKURS FÖR SKOLPERSONAL

Start 1: Onsdag 31 augusti
(6 veckor och vi ses vid 4 tillfällen)

Start 2: Tisdag 6 september
(6 veckor och vi ses vid 4 tillfällen)

Start 3: Tisdagen 25 oktober
(6 veckor och vi ses vid 4 tillfällen)

Start 4: Onsdag 26 oktober
(6 veckor och vi ses vid 4 tillfällen)

Tid: 18:00-20:00

Pris: 3125 kr inkl. moms, 2500 kr exkl. moms

Max: 12 deltagare/grupp

FÖRÄLDRAR
Från och med oktober finns även en pilotkurs för föräldrar. Håll ett öga på min hemsida så berättar jag mer.

Recensioner om boken:
Författaren har under många år arbetat inom skolan, både som pedagog och rektor. Samtliga metoder som beskrivs är sådana som gynnar alla elever och fungerar även förebyggande. En skola att längta till är bra, inspirerande och med förtydligande illustrationer och bilder. Frågebatterier att använda för planering och anpassning tillsammans med eleven finns med som bilagor. Boken är skriven för pedagoger och andra som arbetar runt elever med problematisk frånvaro.
 (Recension i BTJ-häftet nr 19/2018)

Det är en lättläst och innehållsrik bok som kan vara en dörröppnare till att förstå mer kring varför elever inte kommer till skolan och hur man kan fånga upp eleverna igen(Kurator, Örebro)

Det går bra att betala med faktura. Du behöver maila dina uppgifter till mig på adressen: titti.ljungdahl@gmail.com.

Inkludera:

  • Namn på kursdeltagare
  • E-postadress till varje deltagare
  • Organisationsnummer (företag)
  • Fakturaunderlag inkl referensnummer

Vid frågor kontakta mig gärna på tel: 0707-196480.

Vi ses i kursen!
Med vänlig hälsning, Titti