ONLINEKURS OM SKOLAN

Hur kan vi skapa ett lärande som passar alla elever?

En skola att längta till

FÖR SKOLPERSONAL

ONLINEKURS SOM STRÄCKER SIG ÖVER ETT HELT LÄSÅR

Kursen sträcker sig över ett helt år och vi träffas varannan onsdag under 18 veckor för 1,5 timmas gruppcoaching. På vår plattform finns 12 filmer och övrigt  stödjande material som ni kan titta på inför våra möten.

Kursen bygger på ett framgångsrikt projekt som genomförts på en F-6 skola och en 4-9 skola i Mölndal med målet att minska frånvaron och att få tillbaka hemmasittare till ett lärande igen.

Kursen ger stora möjligheter att diskutera angelägna och aktuella frågor som rör frånvaro i skolan.

Jag utgår från min bok ”En skola att längta till – elever med omfattande frånvaro” och övrigt kursmaterial, t ex många överskådliga modeller, metoder och verktyg.

Vi träffas varannan onsdag kl. 18:00-19:30.

INNEHÅLL:

Vad tar jag upp?

  • Hur vi kan analysera frånvaron för att kunna agera i tid
  • Kreativa arbetssätt som tänder gnistan hos eleverna
  • Coachande förhållningssätt som skapar bra relationer
  • Nya lärmiljöer som skapar lugn och ro

Jag blandar praktik och teori och ni får uppgifter att testa mellan varje tillfälle och ni har gott om tid att jobba med just era elever.

PRIS: 11125 kr med moms och 8900 kr utan moms. Rabatt ges om fler än 2 personer kommer från samma enhet.

Citat från tidigare deltagare:
Jag tar med mig att det är viktigt att tänka utanför boxen, att jobba i team och att finnas där som eleven befinner sig.

Petra Karlsson, skolkurator

Jag har fått en djupare kunskap kring hur jag kan förändra och påverka elevers skolgång.

Ann-Christine Johansson, Lärare F-3

Mer information kommer.

****************************************

Recensioner om boken:
Författaren har under många år arbetat inom skolan, både som pedagog och rektor. Samtliga metoder som beskrivs är sådana som gynnar alla elever och fungerar även förebyggande. En skola att längta till är bra, inspirerande och med förtydligande illustrationer och bilder. Frågebatterier att använda för planering och anpassning tillsammans med eleven finns med som bilagor. Boken är skriven för pedagoger och andra som arbetar runt elever med problematisk frånvaro.
 (Recension i BTJ-häftet nr 19/2018)

Det är en lättläst och innehållsrik bok som kan vara en dörröppnare till att förstå mer kring varför elever inte kommer till skolan och hur man kan fånga upp eleverna igen (Kurator, Örebro)

Det går bra att betala med faktura. Du behöver maila dina uppgifter till mig på adressen: titti.ljungdahl@gmail.com.

Inkludera:

  • Namn på kursdeltagare
  • E-postadress till varje deltagare
  • Organisationsnummer (företag)
  • Fakturaunderlag inkl referensnummer

Vid frågor kontakta mig gärna på tel: 0707-196480.

Vi ses i kursen!
Med vänlig hälsning, Titti