KURS OM SKOLAN

Hur kan vi skapa ett lärande som passar alla elever?

 

FÖR SKOLPERSONAL

6 VECKORS ONLINEKURS
OM STÖD TILL HEMMASITTARE

Kursen bygger på ett framgångsrikt projekt som genomförts på en 4-9 skola i Mölndal med målet att minska frånvaron och att få tillbaka hemmasittare till ett lärande igen.

Kursen ger stora möjligheter att diskutera angelägna och aktuella frågor som rör frånvaro i skolan.

Jag utgår från min bok ”En skola att längta till – elever med omfattande frånvaro” och övrigt kursmaterial, t ex många överskådliga modeller, metoder och verktyg.

INNEHÅLL:

  1. Frånvaro – hur läser vi bäst av statistiken?
  2. Ansvarsroller i arbetet med hemmasittare
  3. Coachande förhållningssätt
  4. Att tända gnistan genom kreativa arbetssätt

Citat från tidigare deltagare:
Mest värdefullt var att få se och höra de exempel och erfarenheter som du fått genom ditt
arbete med denna kategori av elever men även att få höra övriga kursdeltagarnas
erfarenheter.
Det känns bra med tid emellan träffarna så att man hinner reflektera och prova saker och
metoder i sin egen miljö.
Vikten av att bygga relationer, inge/förmedla tillit och att låta det ta den tid som behövs

Start 4: Onsdag 26 oktober
(6 veckor och vi ses vid 4 tillfällen)

Tid: 18:00-19:30

Pris: 3500 kr inkl. moms, 2800 kr exkl. moms

Max: 12 deltagare/grupp
Rabatt på priset om 2 eller fler kommer från samma enhet.
****************************************

FÖRÄLDRAR
Träff med föräldrar en gång i månaden. Utan kostnad. Maila mig vid intresse.

Recensioner om boken:
Författaren har under många år arbetat inom skolan, både som pedagog och rektor. Samtliga metoder som beskrivs är sådana som gynnar alla elever och fungerar även förebyggande. En skola att längta till är bra, inspirerande och med förtydligande illustrationer och bilder. Frågebatterier att använda för planering och anpassning tillsammans med eleven finns med som bilagor. Boken är skriven för pedagoger och andra som arbetar runt elever med problematisk frånvaro.
 (Recension i BTJ-häftet nr 19/2018)

Det är en lättläst och innehållsrik bok som kan vara en dörröppnare till att förstå mer kring varför elever inte kommer till skolan och hur man kan fånga upp eleverna igen (Kurator, Örebro)

Det går bra att betala med faktura. Du behöver maila dina uppgifter till mig på adressen: titti.ljungdahl@gmail.com.

Inkludera:

  • Namn på kursdeltagare
  • E-postadress till varje deltagare
  • Organisationsnummer (företag)
  • Fakturaunderlag inkl referensnummer

Vid frågor kontakta mig gärna på tel: 0707-196480.

Vi ses i kursen!
Med vänlig hälsning, Titti