Hur kan vi skapa ett lärande som passar alla elever?

 

TILL VÅREN ERBJUDER JAG FÖRELÄSNINGAR OCH WORKSHOPS OM HUR VI KAN HJÄLPA HEMMASITTARE TILLBAKA TILL SKOLAN

Boken beskriver två framgångsrika projekt som genomförts i Mölndal med målet att minska frånvaron och att få tillbaka hemmasittare till ett lärande igen.

Föreläsningen ger stora möjligheter att diskutera angelägna och aktuella frågor som rör frånvaro i skolan.

Jag har delat in föreläsningen i fyra kategorier:

 • ANALYSERA
 • COACHA
 • BEMÖTA
 • ANPASSA

Jag utgår från min bok ”En skola att längta till – elever med omfattande frånvaro” och övrigt kursmaterial, t ex många överskådliga modeller, metoder och verktyg.

INNEHÅLL:

 1. Hur kan vi jobba med frånvaron?
 2. Exempel på frågeformulär
 3. Coaching som verktyg
 4. Exempel på kreativa arbetssätt
 5. Hur kan vi skapa en bra lärmiljö?
 6. Olika exempel på anpassningar

Recension om boken:
”Det är en lättläst och innehållsrik bok som kan vara en dörröppnare till att förstå mer kring varför elever inte kommer till skolan och hur man kan fånga upp eleverna igen”.


FÖRELÄSNING 2 TIMMAR

Pris: 8750 kr inkl. moms, 7000 exkl. moms

 

Det går bra att betala med faktura. Du behöver maila dina uppgifter till mig på adressen: titti.ljungdahl@gmail.com.

Inkludera:

 • Namn på kursdeltagare
 • E-postadress till varje deltagare
 • Organisationsnummer (företag)
 • Fakturaunderlag inkl referensnummer

Vid frågor kontakta mig gärna på tel: 0707-196480.

Vi ses i kursen!
Med vänlig hälsning, Titti