Hur kan vi skapa ett lärande som passar alla elever?

 

PILOTKURS

HUR HJÄLPER VI HEMMASITTARE TILL ETT LÄRANDE? 

Snart startar en 4 veckors digital kurs som tar upp den aktuella frågan om stöd till hemmasittare

Kursen utgår från min bok ” En skola att längta till- elever med omfattande frånvaro” (Studentlitteratur). Denna bok ingår i priset.
Boken beskriver två framgångsrika projekt som genomförts i Mölndal med målet att minska frånvaron och att få tillbaka hemmasittare till ett lärande igen.

Jag har delat in den digitala kursen i 4 kategorier:

 1. ANALYSERA
 2. COACHA
 3. BEMÖTA
 4. ANPASSA

Kursen är under 4 veckor upplagd så här:

 • 3 inspelade föreläsningar á 30 minuter. Diskussionsfrågor medföljer varje föreläsning.
 • 4 möten i det digitala mötesrummet Zoom á 60 minuter
 • Vi har en sluten Facebookgrupp där vi kan ha diskussioner.
 • Boken ”En skola att längta till” och övrigt kursmaterial, t ex många överskådliga modeller, ingår i priset.

INNEHÅLL:

 1. Hur kan vi jobba med frånvaron?
 2. Exempel på frågeformulär
 3. Coaching som verktyg
 4. Exempel på kreativa arbetssätt
 5. Hur kan vi skapa en bra lärmiljö?
 6. Olika exempel på anpassningar


PILOTKURS OM HEMMASITTARE

Kursstarter under våren:
Torsdag  18 mars kl. 18:00-19:00

Forum: Vi  använder en sluten grupp på Facebook för att utbyta tankar och idéer.
Pris: 1000 kr exkl. moms, 1250 inkl. moms
Tid:  Kl. 18:00-19:00

Vi använder mötesrummet Zoom för diskussion, coaching mm
(Jag skickar utförliga anvisningar.)

VID INTRESSE: Anmäl dig överst på denna sidan.
Passar utmärkt till ett arbetslag.

Goda relationer, att bli sedd

”Hårda ord har de här eleverna mött tillräckligt, men det innebär inte att det ska vara slappt och kravlöst. Det gäller att prata och lyssna på vad eleven har att säga.

  Mycket hänger på goda relationer med de vuxna i skolan, eftersom det ofta är kaotiskt hemma för dessa elever.

Relationer viktigare än metoder!”
(speciallärare i projektet)

ur Skolfrånvaro och vägen tillbaka

Det är oftast inte inlärningssvårigheter bakom skolsvårigheterna. Små insatser kan göra stora skillnader. Rätt bemötande och tydlig struktur kan vara avgörande.

Nyckelorden när det gäller att förhindra att frånvaro uppstår är engagemang och relationer

Kontakta mig