Hur kan vi skapa ett lärande som passar alla elever?

 

HUR HJÄLPER VI HEMMASITTARE TILL ETT LÄRANDE? 

Snart startar en 4 veckors digital kurs som tar upp den aktuella frågan om stöd till hemmasittare

Kursen utgår från min bok ” En skola att längta till- elever med omfattande frånvaro” (Studentlitteratur). Denna bok ingår i priset.
Boken beskriver två framgångsrika projekt som genomförts i Mölndal med målet att minska frånvaron och att få tillbaka hemmasittare till ett lärande igen.

Jag har delat in den digitala kursen i 4 kategorier:

  1. ANALYSERA
  2. COACHA
  3. BEMÖTA/ANPASSA
  4. FOKUSERA

Kursen är under 4 veckor upplagd så här:

  • 3 inspelade föreläsningar á 30 minuter. Diskussionsfrågor medföljer varje föreläsning.
  • 4 möten i det digitala mötesrummet Zoom á 60 minuter
  • Vi har en sluten Facebookgrupp där vi kan ha diskussioner.
  • Boken ”En skola att längta till” och övrigt kursmaterial ingår i priset.

Kursstarter uder våren:
Torsdagen 18 februari, 25 mars och 6 april

Forum: Vi  använder en sluten grupp på Facebook för att utbyta tankar och idéer.
Pris: 1800:- utan moms, 2250:- med moms
Tid:  Kl. 18:00-19:00
Vi använder mötesrummet Zoom för diskussion, coaching mm
(Jag skickar utförliga anvisningar.)

VID INTRESSE: Läs mer på min hemsida där du även kan anmäla dig: https://tittiljungdahl.se.
Passar utmärkt till ett arbetslag.

Goda relationer, att bli sedd

”Hårda ord har de här eleverna mött tillräckligt, men det innebär inte att det ska vara slappt och kravlöst. Det gäller att prata och lyssna på vad eleven har att säga.

  Mycket hänger på goda relationer med de vuxna i skolan, eftersom det ofta är kaotiskt hemma för dessa elever.

Relationer viktigare än metoder!”
(speciallärare i projektet)

ur Skolfrånvaro och vägen tillbaka

Det är oftast inte inlärningssvårigheter bakom skolsvårigheterna. Små insatser kan göra stora skillnader. Rätt bemötande och tydlig struktur kan vara avgörande.

Nyckelorden när det gäller att förhindra att frånvaro uppstår är engagemang och relationer

Kontakta mig