Hur kan vi skapa en lärmiljö som passar alla elever?

 

 

Jag erbjuder olika upplägg för att diskutera temat Hemmasittare:

Föreläsning
Webinar
Kurser
Diskussiongrupp i till exempel lärarlag

Kursen är under 4 veckor upplagd så här:

 • Jag lägger ut en kort föreläsning ur min bok varje vecka
 • Vi har en sluten Facebookgrupp där vi kan ha diskussioner
 • Vi ses i mötesrummet Zoom en gång i veckan 
 • Gruppen består av max 12 personer

Citat från tidigare kursdeltagare:

”Under träffarna fick jag många nya tankar och även ett större lugn kring min egen situation.” (speciallärare)

”Ett utmärkt sätt att diskutera och utveckla nya sätt att jobba på och man får nya perspektiv!” ( lärare 4-9)

 

 

   Start: Löpande start 
   Coachning: Efter överenskommelse
   Forum: Vi  använder en sluten grupp på Facebook för att utbyta tankar och idéer
   Pris: Efter överenskommelse
   Tid:  Vi använder mötesrummet Zoom för föreläsning, kurs, coaching mm (Jag skickar utförliga anvisningar.)

   VID INTRESSE: Fyll i kontaktformulär längst ner på denna sidan eller maila titti.ljungdahl@gmail.com

   Ur "EN SKOLA ATT LÄNGTA TILL -ELEVER MED OMFATTANDE FRÅNVARO" (Studentlitteratur 2018)

   Antalet elever med problematisk frånvaro, s.k. hemmasittare ökar för varje år. Samtidigt upplever alltfler elever en ökande stress i skolan. Något måste göras för att vända utvecklingen.

   Boken beskriver två projekt som har genomförts i Mölndal med målet att minska frånvaron och att få tillbaka hemmasittare till skolan igen. Några förhållningssätt visade sig vara av stor betydelse. En god relation med respekt för elevens integritet, förståelse för att alla elever är olika, utnyttjande av digitala verktyg och en anpassad lärmiljö utifrån varje elevs behov är centrala faktorer i denna bok.

   Jag hoppas att boken kommer att ge inspiration och idéer till hur vi förebygger frånvaro och utanförskap och skapar en skolan som passar alla. En skola att längta till!

   Goda relationer, att bli sedd

   ”Hårda ord har de här eleverna mött tillräckligt, men det innebär inte att det ska vara slappt och kravlöst. Det gäller att prata och lyssna på vad eleven har att säga.

     Mycket hänger på goda relationer med de vuxna i skolan, eftersom det ofta är kaotiskt hemma för dessa elever.

   Relationer viktigare än metoder!”
   (speciallärare i projektet)

   Elevintervjuer

   Vid intervjuer med hemmasittare efter det första året har svaret ofta varit:

   • Varför fick vi inte denna chansen för längesedan?
   • När jag började i tjejgruppen så kunde jag inte sitta still i fem minuter och jag ville inte plugga något alls. Idag gillar jag att läsa, skriva, tala och allting förutom matte, det är inte min starka sida. Jag blir bara duktigare och duktigare på ämnena.”

   ur Skolfrånvaro och vägen tillbaka

   Det är oftast inte inlärningssvårigheter bakom skolsvårigheterna. Små insatser kan göra stora skillnader. Rätt bemötande och tydlig struktur kan vara avgörande.

   Nyckelorden när det gäller att förhindra att frånvaro uppstår är engagemang och relationer

   Kontakta mig