Hur kan vi skapa en lärmiljö som passar alla elever?

 

Varmt välkomna!

Vi startar på torsdag 23 januari kl 17.00. Hoppas att ni fått min bok. Maila annars till mig. Ladda ner Zoom så kommer ni att få en länk av mig att klicka på för att komma in i mötesrummet.

 

Så roligt att du har gått med i kursen En skola att längta till! Jag hoppas och tror att den kommer att ge dig nya tankar och idéer att komma vidare. Varmt välkommen!

En skola att längta till – elever med omfattande frånvaro

Antalet elever med problematisk (eller omfattande) frånvaro, så kallade hemmasittare, ökar för varje år. Samtidigt upplever allt fler elever en ökande stress i skolan. Något måste göras för att vända utvecklingen.
I boken beskrivs två projekt som har genomförts i Mölndal med målet att minska frånvaron och att få tillbaka hemmasittare till skolan. Några förhållningssätt visade sig vara av stor betydelse. En god relation med respekt för elevens integritet, förståelse för att alla elever är olika, utnyttjande av digitala verktyg och en anpassad lärmiljö utifrån varje elevs behov är centrala faktorer i denna bok.
Förhoppningen är att boken ska ge inspiration och idéer till hur vi förebygger frånvaro och utanförskap och skapar en skola som passar alla. En skola att längta till!

En skola att längta till vänder sig till alla som är intresserade av skolutveckling och coachning.

Nedan kommer snart 4 miniföreläsningar om boken att ligga. Vi tar upp frågor i en sluten Facebookgrupp och ses i mötesrummet Zoom.

Kursen delas in i 4 moduler

ANALYSERA

COACHA

BEMÖTA

ANPASSA

FRÅGOR TILL INTRODUKTION

ANALYS AV FRÅNVARON

  1. Hur ser frånvarosystemet ut på er skola?
  2. Hur följs den upp?
  3. Finns det hinder för att upptäcka frånvaro hos elev?
  4. Har du exempel?
  5. Hur kan vi förbättra analys av frånvaron?

WEBINAR 2 

I denna video tog upp hur vi bättre kan kartlägga elever. Jag hittade PASS som innehåller olika enkäter. Vi tog också upp forskare som är aktuella och som är intressanta för elever som har stor frånvaro.

WEBINAR 3

 

I denna video tog upp ….