Inspelning av webinaret

Hur kan vi skapa ett lärande som passar alla elever?

 

ÅTTA VECKORS ONLINEKURS OM ARBETET MED HEMMASITTARE

Kursen bygger på två framgångsrika projekt som genomförts i Mölndal med målet att minska frånvaron och att få tillbaka hemmasittare till ett lärande igen.

Kursen ger stora möjligheter att diskutera angelägna och aktuella frågor som rör frånvaro i skolan.

Jag utgår från min bok ”En skola att längta till – elever med omfattande frånvaro” och övrigt kursmaterial, t ex många överskådliga modeller, metoder och verktyg.

INNEHÅLL:

  1. Hur kan vi jobba med frånvaron?
  2. Exempel på frågeformulär
  3. Coaching som verktyg
  4. Exempel på kreativa arbetssätt
  5. Hur kan vi skapa en bra lärmiljö?
  6. Olika exempel på anpassningar

Recension från BTJ
Författaren har under många år arbetat inom skolan, både som pedagog och rektor. Samtliga metoder som beskrivs är sådana som gynnar alla elever och fungerar även förebyggande. En skola att längta till är bra, inspirerande och med förtydligande illustrationer och bilder. Frågebatterier att använda för planering och anpassning tillsammans med eleven finns med som bilagor. Boken är skriven för pedagoger och andra som arbetar runt elever med problematisk frånvaro.

Recension i BTJ-häftet nr 19/2018

Recensioner om boken:

”Det är en lättläst och innehållsrik bok som kan vara en dörröppnare till att förstå mer kring varför elever inte kommer till skolan och hur man kan fånga upp eleverna igen”(Kurator, Örebro)


ONLINEKURSEN FÖR SKOLPERSONAL

Kursstart 1: Onsdag 31 augusti
(8 veckor och vi ses vid 5 tillfällen)

Kursstart 2: Tisdag 6 september
(8 veckor och vi ses vid 5 tillfällen)

Tid: 18:00-19:30

Pris: 6250 kr inkl. moms, 5000 kr exkl. moms

Max: 10 deltagare

Anmälan före 1 juni: Boken ”En skola att längta till” ingår i priset och ni har säkrat en plats.

Till hösten fortsätter med jag kursen för föräldrar en gång i månaden utan kostnad. Kom gärna med förslag på teman!

Det går bra att betala med faktura. Du behöver maila dina uppgifter till mig på adressen: titti.ljungdahl@gmail.com.

Inkludera:

  • Namn på kursdeltagare
  • E-postadress till varje deltagare
  • Organisationsnummer (företag)
  • Fakturaunderlag inkl referensnummer

Vid frågor kontakta mig gärna på tel: 0707-196480.

Vi ses i kursen!
Med vänlig hälsning, Titti