Att jobba med hemmasittare

Hur kan vi hjälpa hemmasittare tillbaka till skolan?